Poskytujeme péči v oboru léčebné rehabilitace – fyzioterapie. Pomáháme klientům s tělesným postižením (provádíme nácvik chůze, stability, soběstačnosti, přesunů na invalidním vozíku, jemné motoriky – obratnost rukou…), formou domácí péče. Pokrýváme oblasti Ostravy, Klimkovic, Bílovce, Fulneku, Příbora, Kopřivnice, Nového Jičína a okolí. Léčíme i vertebrogenní onemocnění (bolesti zad), vadné držení těla včetně skolióz. Služby poskytujeme od roku 2006.

Jsme školící zařízení pro sociální služby. Realizujeme akreditovaný vzdělávací program s názvem Manipulace s klientem s těžkým tělesným postižením, prevence vertebrogenních onemocnění (číslo akreditace MPSV A2021/0514-SP/PC).

Kontakt
Mgr. David Canal
Telefon: 702 635 323
Email: info@rehahelp.cz