Jsme zdravotnické zařízení poskytující péči v oboru léčebné rehabilitace – fyzioterapie. Pomáháme klientům s tělesným postižením (nácvik chůze, stability, soběstačnosti, přesunů na invalidním vozíku…) a klientům s vertebrogenními onemocněními (bolesti zad, léčba vadného držení těla včetně terapie skolióz) formou domácí péče v oblasti Ostravy, Klimkovic, Bílovce, Fulneku a okolí. Služby poskytujeme od roku 2006.

Jsme školící zařízení pro sociální služby. Realizujeme akreditovaný vzdělávací program s názvem Manipulace s klientem s těžkým tělesným postižením, prevence vertebrogenních onemocnění (číslo akreditace MPSV A2021/0514-SP/PC).

Kontakt:
Mgr. David Canal
Telefon: 702 635 323
Email: info@rehahelp.cz