Vzdělávání

Sociálním zařízením nabízíme akreditovaný vzdělávací program s názvem Manipulace s klientem s těžkým tělesným postižením, prevence vertebrogenních onemocnění (č. akreditace MPSV A2021/0514-SP/PC).

Jeho cílem je napomoct snížení nemocnosti na vertebrogenní potíže. Vertebrogenní onemocnění patří mezi nejčastější příčiny pracovní neschopnosti. Je zaměřený na přesuny klientů na lůžku, do stoje, na invalidní vozík a mnoho dalšího. Samozřejmostí je ukázka pomůcek, které přesuny usnadňují. V druhé části je program zaměřen na prevenci vertebrogenních onemocnění. Účastník obdrží materiál s poskytnutými informacemi. 

Kurz je možné realizovat přímo ve Vašich prostorách. Je jednodenní s časovou dotací 8 hodin.

Maximální počet účastníků: 30

Cena: 17 500 Kč

Kontakt
Mgr. David Canal
Telefon: 702 635 323
Email: info@rehahelp.cz